Followers

Friday, October 14, 2011

Nasaan ka Elisa?

Sorry "encantong nawawala" pero kinakati ang dila ko. Ibig ko munang manahimik ngunit kelangang malaman ng mga encanto na ikaw ay ... NAWAWALA !!!

Elisa nasaan ka?

Kung nasaan ka man, sana mag-iingat ka... Bilib ako sa PAG-IBIG mo. Wala kang katulad.....

Salamat sa tiwalang ako ang unang encantong nakaalam kung ikaw ay nasaan.

Ngunit ipagpaumanhin mo ang kakatihan ng aking dila. Ibig kong malaman ng lahat na ikaw ay nawawala na parang si Elisa.

Nasaan ka Elisa?

No comments: